Interocepcja – ósmy zmysł i jego wpływ na samoregulację i zachowanie.

Integracja sensoryczna zajmuje się zmysłami to wiemy. Wiemy też o jakie dokładnie zmysły chodzi:

  • smak
  • wzrok
  • słuch
  • węch
  • dotyk
  • przedsinek
  • propriocepcja
  • interocepcja

girl-504315_640

Wszystkie one są znane osobom, które spotkały się z zagadnieniami integracji sensorycznej, zarówno jako specjaliści jak i osoby korzystające z pomocy terapeuty integracji sensorycznej.

Czytaj dalej

Reklamy

Ruch to brama do nauki

Właściwa ilość czasu w ciągu dnia spędzona na aktywności ruchowej, ma ogromne znaczenie dla rozwoju motorycznego i sensomotorycznego dzieci od urodzenia po okres adolescencji.  Małe dzieci  pomiędzy przerwami na sen powinny mieć okazję do ciągłej eksploracji. Nieoceniony jest czas spędzony „na podłodze”, który daje możliwość nieskrępowanego ruchu.

RUCH POPRAWIONE

Szkolenia/warsztaty wrzesień – październik 2017

 9-10 września 2017r.

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce
wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INNP-chester

17 wrzesień 2017

Sensoryczny świat dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD)ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z spektrum autyzmu (ASD). Strategie pomocy w domu, przedszkolu, szkole. Opracowanie procedur samoregulacyjnych.

16 wrzesień 2017

Temat:Wprowadzenie zmian w diecie jako czynnik wspomagający terapię  dzieci z ASD

21.10.2017

Wybiórczość żywieniowa – warsztaty dla rodziców dzieci 2-6 lat

 Szczegółowe informacje: https://wordpress.com/page/integracjasensorycznaintegra.wordpress.com/590

Szkolenie 9-10 .09

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka
ZAPRASZA NA

2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE

dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym
wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce 

wg programu integracji odruchów sally goddard-blythe inpp-chester 
data 9-10 września 2017r.
prowadzenie:

mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI,

                                       Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP
Program szkolenia:

Dzień I. (sobota) godz. 10.00-18.00:

Objawy i symptomy odruchów pierwotnych

Kryteria diagnostyczne

Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne

Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne

Funkcjonowanie układu przedsionkowego

Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową

Testy na równowagę i koordynację
Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-15.00:

Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową

Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół
Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale 

w  szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska 

uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

                                                                                                          
cena:   450 zł/ osoba 

wpłata najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
UWAGA: 

od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”

możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł.
ilość osób: max 24

Miejsce: 

Więcej:

https://www.facebook.com/events/460941397597930/?ti=as