Wielowymiarowa Ocena Świadomości Interoceptywnej dla dzieci

Miło mi przedstawić Państwu kwestionariusz służący do oceny świadomości interoceptywnej u dzieci w wieku od 7 do 17 lat.

Kwestionariusz został przetłumaczony na język polski (oryginalna nazwa: Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness in youth (MAIA-Y) 2020.

Zawiera on osiem różnych skal: zauważanie, nierozpraszanie uwagi, niemartwienie się, regulacja uwagi, świadomość emocjonalna, samoregulacja, słuchanie ciała i zaufanie.

Czytaj dalej
Reklama

Nowe szkolenie: Interocepcja – Samoregulacja w perspektywie terapeuty integracji sensorycznej

UWAGA: Szkolenie online z czasowym dostępem do nagrania. Nie musisz być z nami w rzeczywistym czasie szkolenia

Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zmysłu interocepcji:
– interocepcja jaki to zmysł ?
– jak zmysł interocepcji wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie?
– co dzieje się kiedy zmysł interocepcji nie funkcjonuje prawidłowo?

Interocepcja w praktyce terapeuty SI
– międzymodalność interocepcji
– trudności w obrębie zmysłu interocepcji w odniesieniu do klasyfikacji SPD
– zaburzona praca interocepcji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD)
– jak poprawić świadomość interoceptywną wykorzystując pracę ze zmysłami: propriocepcja, dotyk, przedsionek,
garść strategii pomagających wzmocnić świadomość interoceptywną.

Czas trwania: 3h + czas na pytania
Koszt: 230 zł
Koszt zaświadczenia: 20 zł
Osoba prowadząca: mgr Aleksandra Światowska, pedagog, terapeuta SI, rekomendowany Wykładowca i Superwizor PTIS, autorka książki „Integracja sensoryczna. Przewodnik dla rodziców i opiekunów”, oraz autorskiego programu pracy ze zmysłem interocepcji.

Formularz zgłoszenia:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScBSDxNqzzqAK…/viewform 

Planer terapeuty integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna

Planer terapeuty integracji sensorycznej.http://www.przewodnik.integra.edu.pl

Zorganizuj siebie organizując zmysły innych”

Planer niedatowany

Format: A5

Liczba stron: 400

ISBN: 978-83-958425-2-8

Oprawa: twarda z zakładką wstążkową

Planer miesięczny

Tygodniowy rozkład terapii

Planer dzienny z miejscem na wpisanie daty: godzinowy, lista rzeczy do zrobienia, miejsce na notatki

Dodatkowo:

 • Miejsce na kontakty – pacjenci
 • Miejsce na bazę kontaktową innych specjalistów
 • Karta pacjenta/pacjentki (5 stron) – możliwość ściągnięcia karty pacjenta ze strony www (zostanie podana po premierze),
 • Zasady ASI ®
 • Miejsce na zapiski dotyczące pomysłów na aktywności – burza mózgów
 • Karta: „W trakcie terapii” – wzór karty mogącej służyć do notowania spostrzeżeń podczas prowadzonej terapii
 • Rozwijam skrzydła – miejsce na zapiski dotyczące ciekawej literatury, stron www, szkoleń
 • Miejsce na notatki
Czytaj dalej

Książka Integracja sensoryczna. Przewodnik dla rodziców i opiekunów.

Ruszyła przedsprzedaż książki: Integracja sensoryczna. Przewodnik dla rodziców i opiekunów. Aleksandra Światowska

Zamów tutaj: www.przewodnik.integra.edu.pl

To książka przewodnik dla rodziców i osób zawodowo zajmujących się opieką nad dziećmi – mapa po integracji sensorycznej. Czytelnik bierze ją do ręki w momencie rozpoczęcia swojej życiowej “podróży” z dzieckiem i przemierza z nią przez wszystkie poziomy rozwoju zmysłowego (od życia prenatalnego do rozpoczęcia nauki w szkole). 

Z książki dowiesz się między innymi:

 • w jaki sposób przebiega proces integracji sensorycznej.
 • jak rozwijają się zmysły i jakie mają one znaczenie dla rozwoju dziecka na każdy etapie jego życia,
 • w jaki sposób rozpoznać ewentualne trudności w przetwarzaniu wrażeń sensorycznych oraz jak wspierać dziecko z SPD, 
 • w jaki sposób prowadzona jest ocena funkcjonowania procesów integracji sensorycznej.

Ze wstępu:

„Integracja sensoryczna stała się dla mnie jedną z map, której czytanie pozwala na zrozumienie drogi, jaką idzie drugi człowiek. Krok po kroku odkrywałam znaczenia legendy mapy, która jest jedyna
i niepowtarzalna dla każdego dziecka, jednak wyznaczana przez główne procesy rozwojowe dziejące się
w jego mózgu. Podczas pisania książki myślałam o tym, by miała ona charakter prostego przewodnika, wytyczającego główne kierunki w zagadnieniu integracji sensorycznej. Moja Integracja sensoryczna ma być zaproszeniem do pasjonującego świata zagadnienia zmysłów w rozwoju. Być może zachęci ona część z Was do zgłębiania poruszonej przeze mnie tematyki i sięgnięcia po dalszą literaturę naukową. Jednak już sama treść niniejszej książki może stanowić klucz do zagadki trudnych i niezrozumiałych czasem zachowań czy reakcji Waszych dzieci.
Chciałbym, aby ten przewodnik towarzyszył rodzicom na każdym z poziomów rozwoju zmysłów ich
dziecka: od życia płodowego aż po rozpoczęcie nauki szkolnej. Warto pamiętać, że te same mechanizmy integracji sensorycznej posiadamy też my, osoby dorosłe. Może zatem okazać się, że wielu dorosłych czytelników odnajdzie w książce odpowiedzi na pytania o własne reakcje, których nie rozumieją.
Nie sposób dotknąć w publikacji każdego z problemów. Znalazły się w niej opisy tych, które najczęściej
obserwuję w swoim gabinecie i które mają największy wpływ na codzienne życie dziecka i jego rodziców.
Przewodnik rozpoczyna się od rozdziału niezbędnego dla zrozumienia procesów integracji sensorycznej. Opisuję w nim budowę i działanie ludzkiego układu nerwowego. Można ten rozdział potraktować jak małą podróż po naszym umyśle — tym, jak działa i co na niego działa. W pierwszym rozdziale przedstawię również podstawy rozwoju i funkcjonowania wszystkich ośmiu zmysłów człowieka.
Następne rozdziały to chronologiczny opis etapów rozwoju integracji sensorycznej i „zmysłowe kamienie
milowe” osiągane przez dziecko wraz z określonym wiekiem. Każdy z rozdziałów zawiera również informacje o niepokojących sygnałach, mogących świadczyć o możliwości wystąpienia problemów, o sposobie ich diagnozowania, a także praktyczne wskazówki, mogące stanowić „pierwszą pomoc”, kiedy takie problemy już wystąpią.
Uważam, że szczególnie ważnym jest, by w przypadku wątpliwości nie opierać się wyłącznie na treściach
zawartych w niniejszym przewodniku. Jego lektura nie zastąpi terapii i praktycznej pomocy wykwalifkowanego terapeuty SI.

Zapraszam w podróż po integracji sensorycznej w towarzystwie mojego przewodnika. Podkreślam,
że zaproszenie nie obejmuje jedynie rodziców. Publikację stworzyłam również z myślą o pedagogach, nauczycielach i opiekunach związanych zawodowo z pracą z dziećmi — o tych wszystkich, którym świadomość istnienia mechanizmów odpowiedzialnych za przetwarzanie zmysłowe może pomóc w budowaniu bezpiecznej, bliskiej relacji z dzieckiem.”
Aleksandra Światowska

Zobacz Spis treści

Kontakt w sprawie książki: si@przewodnik.integra.edu.pl

Superwizje/konsultacje dla terapeutów integracji sensorycznej

Dzięki Polskiemu Towarzystwu Integracji Sensorycznej młodzi terapeuci mogą wzbogacać swój warsztat i rozwijać się poprzez współpracę z innymi terapeutami pod okiem superwizorów/konsultantów.

Rozpoczynamy nabór na superwizje indywidulane i grupowe (grupa max.3osobowa) oraz jednorazowe konsultacje. Szczegóły i zgłoszenia w zakładce:

Superwizje/konsultacje dla terapeutów integracji sensorycznej. https://integracjasensorycznaintegra.wordpress.com/superwizje-konsultacje-dla-terapeutow-integracji-sensorycznej/

Zapraszamy do kontaktu w przypadku wątpliwości.

Synestezja. Zmysły w zmysłach

Ze zjawiskiem synestezji nie spotykamy się za często.

Jest to dość nietypowe doznanie polegające na tym, że bodźce przypisane jednemu zmysłowi wywołują doznania w innej modalności, na przykład usłyszane dźwięki mogą kojarzyć się z kolorami, tonacja głosu może być odczuwana zmysłem dotyku jako coś przyjemnego lub drażniącego, pewne bodźce wzrokowe mogą wiązać się z odczuwaniem jakiegoś zapachu. Najbardziej powszechne wśród synestezji jest tak zwane widzenie kolorami, kiedy to osoba słysząca daną cyfrę lub literę postrzega ją jako kolor. Opisywał to w swojej książce „Urodziłem się pewnego błękitnego dnia” Daniel Tamet. Książka stanowi rodzaj pamiętnika, w którym poznajemy odczucia bohatera między innymi związane z liczbami, które spostrzegał oprócz kolorów także jako faktury i kształty. Daniel Tamet jest geniuszem u którego zdiagnozowano Zespół Aspergera i właśnie wśród osób, u których zdiagnozowano spectrum autyzmu najczęściej słyszymy o synestezji.

Czytaj dalej

Otoczenie przyjazne sensorycznie w klasie/sali przedszkolnej

Sposób w jaki udekorowana jest sala w szkole lub przedszkolu, może wpływać na przyswajanie wiedzy przez dzieci.

Świadomi tego opiekunowie i nauczyciele starają się ograniczyć ilość bodźców wzrokowych, które otaczają dzieci. Nadmierna ilość bodźców wzrokowych ma wpływ między innymi na koncentrację uwagi. Problemy stają się bardziej widoczne gdy mamy do czynienia z dzieckiem z trudnościami w nauce lub z trudnościami w przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

Obserwacje te zostały potwierdzone badaniami naukowymi wykonanymi między innymi przez Pedro Rodriguesa i Josefa Pandeirada. Badaniami objęto 64 dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Zadaniem dzieci było wykonanie szeregu zadań wymagających koncentracji uwagi i dobrego zapamiętywania. Dzieci pracowały w dwóch grupach. Jedna grupa wykonywała swoje zadania w sali z pustymi ścianami, druga w klasie pełnej bodźców wizualnych.

W porównaniu z dziećmi w pokoju z pustą ścianą, dzieci w klasie z bodźcami wzrokowymi wypadły gorzej we wszystkich testach. Wyniki stanowią dowód na to, że zbyt duża ilość bodźców wzrokowych może działać rozpraszająco.

Sposób w jaki udekorowana jest sala w szkole lub przedszkolu, może wpływać na przyswajanie wiedzy przez dzieci. Świadomi tego opiekunowie i nauczyciele starają się ograniczyć ilość bodźców wzrokowych, które otaczają dzieci. Nadmierna ilość bodźców wzrokowych ma wpływ między innymi na koncentrację uwagi. Problemy stają się bardziej widoczne gdy mamy do czynienia z dzieckiem z trudnościami … Czytaj dalej Otoczenie przyjazne sensorycznie w klasie/sali przedszkolnej

W jaki sposób powinna wyglądać zatem klasa/sala?

Mówi się, że klasa/sala to trzeci nauczyciel (po rodzicach i nauczycielu). Jest oczywiste, że powinniśmy ograniczyć ilość bodźców wzrokowych. Czy to oznacza, że ściany w salach powinny pozostać całkowicie puste. Otóż nie. Inne badania wykonane w Wielkiej Brytanii po przeanalizowaniu 153 sal lekcyjnych wskazują, że optymalna ilość wolnej przestrzeni na ścianach w sali to od 20 do 50% pustej przestrzeni. Zatem wszystkie te osoby, które lubią dekorować salę mają spore możliwości. Należy pamiętać jednak o kilku zasadach:

 1. Ekspozycja prac uczniów- co powoduje większe poczucie odpowiedzialności za swoją naukę.
 2. Umieszczanie ciekawych, inspirujących obrazów, cytatów.
 3. Obrazy powinny być wyeksponowane w sposób uporządkowany – unikamy chaosu.
 4. Pomoce związane z treścią zajęć po skończeniu ich omawiania powinny zostać ściągnięte.
 5. Jak największa ilość naturalnego światła, w przypadku ciemnego pomieszczenia pamiętajmy o dobrym oświetleniu.
 6. Stonowane kolory ścian – nie oznacza to także, że sala musi być biała. Jedną ze ścian można pomalować bardziej „z pazurem”.

Dostosowanie przestrzenie przyjaznej sensorycznie w przedszkolu obejmuje również informacje związane z ograniczeniem bodźców wizualnych. To dzieje się w przedszkolach, które przystąpiły do naszego programu „Przedszkole przyjazne sensorycznie”. Szczegóły programu i zasady przystąpienia :https://integracjasensorycznaintegra.wordpress.com/2021/02/22/przedszkole-przyjazne-sensorycznie/.

Źródło: Youki Terada:” Dos and don`ts of classroom decorations.”

Aleksandra Światowska

Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI. Tychy i Opole

Miło Nam poinformować, że trwa nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych, kierunek: Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI. Studia realizowane przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy przy współpracy z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej odbywać się będą ponownie na Śląsku w mieście TYCHY. Na południu kraju studia realizowane także będą w Opolu

Szczegóły: https://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-przygotowania-zawodowego-i-wspomagania-terapeutycznego/Integracja-sensoryczna-z-certyfikatem-diagnozy-i-terapii-si

Formularz rekrutacyjny: https://srs.kpsw.edu.pl/formularz,na,studia,podyplomowe

Przedszkole przyjazne sensorycznie

Program szkoleniowy dla nauczycieli przedszkolnych mający na celu podnoszenie świadomości w zakresie wiedzy o procesach integracji sensorycznej. Nauczyciele zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę opartą na teorii i doświadczeniu.

Program podzielony jest na 3 etapowe szkolenia (odbywające się online jednak „na żywo”), część warsztatowa dostosowana do możliwości placówki (rekomendacje dotyczące otoczenia sensorycznego w przedszkolu, analiza konkretnych przypadków). Przedszkole otrzymuje zestawy materiałów w tym 4 zestawy pozycji „Podejmij wyzwanie. Materiały do określania trudności w sferze przetwarzania sensorycznego bodźców dla dzieci, rodziców, terapeutów i nauczycieli”, autorstwa prowadzącej szkolenie Aleksandry Światowskiej, wydane nakładem Wydawnictwa Harmonia, zaświadczeni o ukończeniu szkolenia oraz Certyfikat Przedszkola Przyjaznego Sensorycznie.

Szczegóły programu

Zgłoszenia do programu: pomoc@integra.edu.pl lub przez formularz kontaktowy.

Dzienniczek obserwacji Maluszka (0:3 r.ż). Narzędzie nie tylko dla terapeutów.

Dzienniczek obserwacji Maluszka (0:3 r.ż). Dla rodziców, terapeutów integracji sensorycznej i innych profesjonalistów dbających o prawidłowy rozwój małego dziecka. Sfera regulacyjna i funkcjonowanie zmysłowe.

Zamówienia: https://docs.google.com/forms/d/1ND-YMu7GTMYbAJYy26m5BV1T7sy5EMkv7crV5iKfUMA

Szczegóły:

Oddajmy w Państwa ręce zeszyt stanowiący dzienniczek obserwacji Maluszka w wieku o 0 do 3 roku życia. Może on stanowić pomoc w ocenie funkcjonowaniu procesów integracji sensorycznej małego dziecka, jego regulacji, ale także może stać się kwestionariuszem wywiadu dotyczącego wcześniejszych etapów życia w przypadku dziecka starszego.Zeszyt obejmuje obserwację różnych obszarów funkcjonowania dziecka, zaczynając od środowiska sensorycznego w jakim wzrasta, poprzez pielęgnację, karmienie, regulację snu, pobudzenia, funkcjonowanie zmysłowe i ruchowe na relacjach i zabawie kończąc. Dzięki temu pozawala nie tylko na dokonanie oceny obszaru regulacji i integracji sensorycznej, ale także może stanowić pomoc w określeniu ryzyka wystąpienia ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) już u Maluszka.Przeznaczony jest dla rodziców, opiekunów, terapeutów integracji sensorycznej, diagnostów, pracowników żłobka i innych specjalistów zajmujących się na co dzień wspomaganiem rozwoju małego dziecka.Obserwacja obejmuje funkcjonowanie Maluszka między innymi podczas czynności pielęgnacyjnych, jego regulację pobudzenia, snu, ewentualne trudności w sferze karmienia, zabawy, nawiązywania relacji oraz sprawność motoryczną. Może być uzupełniany przez rodziców w domu na przestrzeni trwania jakiegoś okresu a następnie interpretowany wspólnie z terapeutą lub uzupełniany podczas wizyty diagnostycznej i sporządzanego przy tej okazji wywiadu.

Format A5, liczba stron: 37Cena: 23 zł.

Strategie sensoryczne nie zawsze oznaczają terapię metodą integracji sensorycznej

Powszechnie stosowane i zalecane określone strategie sensoryczne, czasami mają mało wspólnego z metodą integracji sensorycznej, dla której podwaliny teoretyczne stworzyła A.Jean Ayres. ASI- Ayres Sensory Integration to realizacja założeń opartych na teorii autorki metody, które dotyczą zarówno sposobu prowadzenia terapii, roli terapeuty w procesie terapeutycznym jak i doboru konkretnego sprzętu oraz aktywności.

Jedną z podstawowych zasad jest czynny udział dziecka w procesie terapeutycznym.

Czytaj dalej

Interocepcja a nadwrażliwość słuchowa

Naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach odkryli, że nadwrażliwość słuchowa na hałas jest związana nie tylko ze zmienionym przetwarzaniem w ośrodkowym układzie słuchowym, ale również ze zwiększoną ilością istoty szarej w wybranych strukturach mózgu powiązanych ze słuchowym przetwarzaniem percepcyjnym, emocjonalnym i interoceptywnym. Może to oznaczać, że radzenie sobie z nieprzyjemnym dźwiękiem wymagać będzie większych zasobów neuronowych.

Większą objętość istoty szarej u osób wrażliwych na hałas odkryto między innymi w obszarach skroniowych, hipokampie i prawej wyspie – czyli strukturze, która odpowiedzialna jest za przetwarzanie wrażeń interoceptywnych, płynących do nas między innymi z naszych narządów wewnętrznych.

Zdaniem Mariny Kliuchko większa wrażliwość na hałas może być powiązana z większą świadomością odczuwania nieprzyjemnych doznań w trakcie ekspozycji na nieakceptowalny poziom hałasu. Sugeruje to zwiększona objętość właśnie przedniej prawej wyspy. Wyspa w tym wypadku jest między innymi odpowiedzialna za dopasowanie zewnętrznych informacji sensorycznych do wewnętrznego stanu ciała.

Aleksandra Światowska

Źródło:

Science Daily

Neuroanatomical substrate of noise sensitivity: Marina Kliuchko, 2018