Szkolenia/warsztaty wrzesień – październik 2017

 9-10 września 2017r.

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce
wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INNP-chester

17 wrzesień 2017

Sensoryczny świat dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD)ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z spektrum autyzmu (ASD). Strategie pomocy w domu, przedszkolu, szkole. Opracowanie procedur samoregulacyjnych.

16 wrzesień 2017

Temat:Wprowadzenie zmian w diecie jako czynnik wspomagający terapię  dzieci z ASD

21.10.2017

Wybiórczość żywieniowa – warsztaty dla rodziców dzieci 2-6 lat

 Szczegółowe informacje: https://wordpress.com/page/integracjasensorycznaintegra.wordpress.com/590

Reklamy

Szkolenie 9-10 .09

Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka
ZAPRASZA NA

2-DNIOWE SZKOLENIE PODSTAWOWE

dla nauczycieli, pedagogów, opiekunów grup dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym
wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce 

wg programu integracji odruchów sally goddard-blythe inpp-chester 
data 9-10 września 2017r.
prowadzenie:

mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej – Neuropsycholog, terapeuta SI, BI,

                                       Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP
Program szkolenia:

Dzień I. (sobota) godz. 10.00-18.00:

Objawy i symptomy odruchów pierwotnych

Kryteria diagnostyczne

Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne

Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne

Funkcjonowanie układu przedsionkowego

Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową

Testy na równowagę i koordynację
Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-15.00:

Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową

Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół
Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale 

w  szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska 

uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

                                                                                                          
cena:   450 zł/ osoba 

wpłata najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
UWAGA: 

od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.”

możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł.
ilość osób: max 24

Miejsce: 

Więcej:

https://www.facebook.com/events/460941397597930/?ti=as