Główne zmysły angażowane podczas nauki dziecka

przykład zaangazowanie zmysłów podczas nauki

Objaśnienia skrótów:

P- przedsionek

Pro – propriocepcja

W – wzrok

S- słuch

D – dotyk

Reklamy

Forbrain® urządzenie wspomagające terapię integracji sensorycznej i terapię logopedyczną

view_right

Miło nam poinformować, że od przyszłego tygodnia nasi podopieczni korzystający

z terapii integracji sensorycznej oraz logopedycznej będą w ramach tych zajęć mogli korzystać z urządzenia Forbrain®. Słuchawki waraz z mikrofonem stanowią doskonałe uzupełnienie obu tych terapii.

Możliwy będzie również trening dostosowany czasowo do wieku dziecka oparty tylko na urządzeniu Forbrain®. Każdego dnia w przedziale czasowym od 15 do 25 min.

Dla kogo Forbrain®:

 • dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
 • dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (w tym nadwrażliwość słuchowa)
 • dzieci z wadami wymowy,
 • dzieci u których obserwujemy opóźnienie w rozowju mowy,
 • dzieci nadpobuliwe psychoruchowo,
 • dzieci z trudnościmi w koncentracji uwagi i zapamiętywania,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z trudnościmi w nauce, dysleksją,
 • dla osób uczących się języków obcych, przygotowujących się do egzaminów, podczas nauki śpiewu.

Jakie korzyści płyną ze stosowania ?

 • przewodnictwo kostne reguluje pracę układu autonomicznego i stymulije pracę nerwu błędnego tym samym wpływa na regulację poziomu poburzenia mózgu, korzystanie w Forbrain® to treninig sensoryczny dla mózgu.
 • Lepsze przekazywanie informacji sensorycznych:

Chociaż przewodnictwo kostne umożliwia lepsze słuchanie samego siebie, to jednak przekazywany komunikat głosowy powinien być dobrej jakości. I tutaj podstawową rolę odgrywa dynamiczny filtr – słyszymy swój głos odpowiednio przefiltrowany i poddany modulacji zgodnie ze określonymi kryteriami. Filtr oddziałuje przede wszystkim na nagłos wypowiadanych słów lub na samogłoski długie. Chodzi o dźwięki, które nazywamy „dźwiękami jasnymi”, bardzo silnie zaangażowane w budowanie mowy. Dzięki bardzo czułemu, dynamicznemu filtrowi słyszymy swój głos już skorygowany. W ramach reakcji zwrotnej spontanicznie i nieświadomie poprawiamy swój „gest wokalny”, czyli dźwięk wydawany w reakcji na usłyszany komunikat. Głos staje się bardziej rytmiczny i harmonijny, ma piękniejszą barwę.

Ponadto rolą filtra jest wzmacnianie wysokich i jednoczesne tłumienie niskich częstotliwości. Dowiedziono, że dźwięki wysokie dostarczają energii sieci włókien nerwowych, która odgrywa bardzo ważną rolę w stymulacji mózgu. Tym samym, sprzyjając przekazywaniu wysokich składowych harmonicznych, Forbrain® skutecznie poprawia naszą dynamikę i koncentrację.

Warto bowiem wiedzieć, że ucho ma podstawowe znaczenie dla zdolności do kontrolowania ruchów, równowagi i orientacji przestrzennej. Za te zadania odpowiada organ nazywany przedsionkiem – jak sama nazwa wskazuje, jest on bramą do mózgu. Forbrain®, oddziałując bezpośrednio i stymulująco na ten organ, pomaga w rozwoju motoryki małej, która z kolei ma duże znaczenie dla „gestu wokalnego” i pisania.

Codzienne używanie słuchawek Forbrain® umożliwia odbiór i przekazywanie informacji sensorycznych najwyższej jakości.” ( więcej informacji :www.forbrain.com)

 • przewodnictwo kostne wpływa na koncentrację uwagi, pamięć, mowę, naukę czytania i pisania,

 • przygotowanie ucha na odbiór dźwięków,

 • dzięki oddziaływaniu na układ przedsionkowy poprawia równowagę, stabilizację posturalną koordynację ruchową i planowanie ruchu

 • poprawa samoregulacji.

Badanie przeprowadzone przez profesora Uniwersytetu w Barcelonie Carlesa Escera dowiodły, że po zastosowaniu urządzenia Forbrain znacząco poprawiło się funkcjonowanie pod względem behawioralnym na poziomie fizjologicznym i neuronalnym. Poprawie uległa również koncentracja uwagi i odporność na dystraktory nawet w 80 minut po zakończonej sesji.

Forbrain® zaleca się stosować codziennie minimum przez 4 tygodnie.

Małe dzieci – 10 min dziennie

Dzieci w wieku 5-10 lat – 15 min dziennie

Nastolatki i dosrośli – 20 min dziennie

Osoby starsze – 30 min

Program specjalny: Forbrain® może być dodatkowym narzędziem podczas terapii.

Możecie teraz skorzystać z 10% zniżki na zakup Forbrain®, korzystając ze specjalnego kodu:

http://www.forbrain.com/?utm_id=7B4802729

KOD:7B4802729

Terapia karmienia (wybiórczość żywieniowa, trudności sensoryczne, niechęć do nowych pokarmów)

Zapraszamy na konsultacje!!

Zanim przystąpimy do próby pomocy „niejadkowi” należy przeprowadzić dogłębną diagnozę zaburzenia. Podczas diagnozy należy zwrócić uwagę między innymi na :

 1. Możliwości fizyczne dziecka: hipotonia, słaba praca języka, mała stabilność ust, problem z utrzymaniem dłużej pozycji siedzącej może powodować nie prawidłowe przyjmowanie pokarmu co ujawnia się już w okresie niemowlęcym pod postacią trudności z karmieniem piersią, nieumiejętnością picia z butelki. Problemem może być również użycie sztućców.
 2. Strona medyczna: alergie pokarmowe, postawione dotychczas diagnozy, choroby gastrologiczne, obecność grzybów, niedobór cynku, który powoduje brak apetytu ale przede wszystkim zaburza funkcjonowanie zmysłu węchu i smaku. Dzieci z niedoborem cynku lubią tzw.”białą dietę” (białe pieczywo, mleko, frytki, kurczak, naleśniki.
 3. Nietolerancje pokarmowe
 4. Funkcjonowanie sensoryczne dziecka zwłaszcza w obrębie zmysłu smaku, węchu i dotyku a także interocepcji
 5. Dotychczasowy sposób jedzenia dziecko zaczynając od okresu noworodkowego
 6. Otoczenie podczas jedzenia: czy dziecko siedzi przy stole, czy jedzenie jest wspólnym rytuałem, jak panuje atmosfera podczas jedzenia itp.

Praca z dzieckiem z wybiórczym jedzeniem to długi, trudny proces, wymagający od rodziców wytrwałości, współpracy ze terapeutą integracji sensorycznej, który specjalizuje się w pracy z dziećmi z wybiórczością pokarmową i czasu. Podczas tej terapii najistotniejsza jest jak przy mało której „metoda malutkich kroczków”.

Wszystkie nowe procedury wprowadzamy stopniowo, kompleksowo, dostosowując do tego co aktualnie prezentuje dziecko.

0001

Aleksandra Światowska