Główne zmysły angażowane podczas nauki dziecka

przykład zaangazowanie zmysłów podczas nauki

Objaśnienia skrótów:

P- przedsionek

Pro – propriocepcja

W – wzrok

S- słuch

D – dotyk

Reklamy